قیمت بلیط اتوبوس اصفهان میناب

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> میناب اسکانیا مجهزبه صندلیهای تخت شو(v.i.p)

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/09/05 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تخت شو (v.i.p)

4 صندلی خالی

2,420,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> میناب همراه با پک بهداشتی ماسک دستکش پد الکلی

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/09/05 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تخت شو 25نفره
وی ای پی سفر بخیر

2 صندلی خالی

2,420,000 ریال

      تاریخ حرکت