قیمت بلیط اتوبوس اصفهان تهران

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

فرودگاه بین المللی امام خمی, جنوب(چهارراه چیت سازی)

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 20:15

اتوکار: ماهانVIPمشترک با کاوه
مشترک با 21 کاوه مسیرهای بین راه: فرودگاه امام(ر ه) و عوارضی قم

0 صندلی خالی

1,220,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

فرودگاه بین المللی امام خمینی, جنوب چهارراه چيت سازي

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 21:00

اتوکار: ماهانVIP(مانیتورشخصی)
مسیر بین راه :عوارضی قم وفرودگاه امام وجنوب(چهارراه چیت سازی)و *مجهزبه مانیتور شخصی وwifi

0 صندلی خالی

1,220,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

فرودگاه بین المللی امام خمی, جنوب(چهارراه چیت سازی)

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 21:15

اتوکار: (MAN(vip مشترک با کاوه
مشترک با 22:00 کاوه مسیر بین راه: فرودگاه امام

0 صندلی خالی

1,220,000 ریال

      تاریخ حرکت