قیمت بلیط اتوبوس اصفهان زاهدان

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 12:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

37 صندلی خالی

1,590,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

28 صندلی خالی

1,590,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

16 صندلی خالی

2,590,000 ریال

      تاریخ حرکت