قیمت بلیط اتوبوس اصفهان زاهدان

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس مارال وی آی پی تخت شو
محل سوار شدن ترمینال کاوه

8 صندلی خالی

2,590,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

21 صندلی خالی

2,590,000 ریال

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
کرمان باغین

33 صندلی خالی

1,590,000 ریال

      تاریخ حرکت