بلیط اتوبوس اسلام آباد غرب و شماره شرکت های مسافربری ترمینال اسلام آباد غرب

پایانه ترمینال اسلام آباد غرب

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه اسلام آباد غرب08345234188 - 0834523419909187696565
09187696565
ایران پیما اسلام آباد غرب - تعاونی 108345234188 - 0918769656509187696565
09187696565
پیک معتمد اسلام آباد غرب - تعاونی 208345234199 - 0918769656509187696565
09187696565
عدل اسلام آباد غرب - تعاونی 70834522485509187696565
09187696565