قیمت بلیط اتوبوس فاروج کرج

شرکت مسافربری پارسیان فاروج

فاروج -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران, استان سمنان, دامغان, شاهرود (سمنان ), سبزوار

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 16:00

اتوکار: ولووبی۹سالارتک صندلی

15 صندلی خالی

1,645,000 ریال

شرکت مسافربری پارسیان فاروج

فاروج -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران, استان سمنان, دامغان, شاهرود (سمنان ), سبزوار

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 17:00

اتوکار: ولووبی۹سالارتک صندلی

17 صندلی خالی

1,645,000 ریال

      تاریخ حرکت