بلیط اتوبوس فریدونکنار و شماره شرکت های مسافربری ترمینال فریدونکنار

ترمینال پایانه فریدونکنار

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه فریدونکنار0113566495601135664956
09390278002
پیک معتمد فریدونکنار (تعاونی 2)0113566495601135664956
09390278002