قیمت بلیط اتوبوس فولادشهر خرم آباد

ترابر بی تا فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> خرم اباد ویژه

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 23:59

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
نام اصلی با نام شهر متفاوت است

5 صندلی خالی

1,230,000 ریال

      تاریخ حرکت