قیمت بلیط اتوبوس گرمی تهران

تعاونی 15 گرمی

گرمی -> اسلامشهر

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1400/09/13 ساعت 18:00

اتوکار: Scania classicus 2+1
پذیرایی و ماسک (تلفن32641111)قره خانی.

21 صندلی خالی

1,340,000 ریال

پیک صباگرمی

گرمی -> سلطان آباد (تهران )

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1400/09/13 ساعت 19:30

اتوکار: MAN classicus 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی، 32643922 فداکار با بیش از 30 سال سابقه

11 صندلی خالی

1,340,000 ریال

تعاونی 15 گرمی

گرمی -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 20:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: تخت شو، پذیرایی و ماسک (تلفن32641111)قره خانی.

16 صندلی خالی

1,600,000 ریال

      تاریخ حرکت