قیمت بلیط اتوبوس گرمی تهران

تعاونی 15 گرمی

گرمی -> اسلامشهر

شهرهای بین راهی

تهران

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 19:00

اتوکار: Scania VIP 2+1 / تخت شو
امکانات سرویس: تخت شو، پذیرایی و ماسک (تلفن32641111)قره خانی.

28 صندلی خالی

2,080,000 ریال

پیک صباگرمی

گرمی -> سلطان آباد (تهران )

شهرهای بین راهی

تهران

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 19:30

اتوکار: Scania classicus 2+1 / پذیرایی / اینترنت / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / تخت شو، 32643333 فداکار با بیش از 30 سال سابقه

23 صندلی خالی

1,740,000 ریال

پیک صباگرمی

گرمی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 21:30

اتوکار: Scania VIP 2+1 / پذیرایی / اینترنت / شارژر یو اس بی / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / شارژر یو اس بی / تخت شو، 32643333 فداکار با بیش از 30 سال سابقه

13 صندلی خالی

2,080,000 ریال

      تاریخ حرکت