بلیط اتوبوس گرمی تهران

تعاونی 17 پیک صبا

گرمی -> سلطان آباد (تهران )

شهرهای بین راهی

تهران

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 19:30

اتوکار: Scania VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / تخت شو
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / تخت شو، 32643333 فداکار با بیش از 30 سال سابقه

8 صندلی خالی

2,080,000 ریال

تعاونی 17 پیک صبا

گرمی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 21:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / پذیرایی / اینترنت / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / تخت شو، 32643333 فداکار با بیش از 30 سال سابقه

12 صندلی خالی

2,080,000 ریال

      تاریخ حرکت