قیمت بلیط اتوبوس گناباد تهران

جهانگشت مهر گناباد

گناباد -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 15:45

اتوکار: VIP 2+1
تافن رزور09906329010و57259010

16 صندلی خالی

2,600,000 ریال

گیتی نورد گناباد

گناباد -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 17:00

اتوکار: VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، رزروبلیط05157253060و0404همراه09157971829سابقی

14 صندلی خالی

2,600,000 ریال

      تاریخ حرکت