قیمت بلیط اتوبوس گناباد تهران

جهانگشت مهر گناباد

گناباد -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 15:45

اتوکار: VIP 2+1
تلفن رزرو57259010و09906329010

0 صندلی خالی

1,750,000 ریال

گیتی نورد گناباد

گناباد -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 17:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
رزروبلیط05157253060و0404همراه09157971829سابقی

0 صندلی خالی

1,750,000 ریال

      تاریخ حرکت