بلیط اتوبوس گناباد تهران

تعاونی 16 جهان گشت مهر

گناباد -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 15:45

اتوکار: VIP 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، لفن رزرو09906329010-57259010-051

5 صندلی خالی

2,600,000 ریال

تعاونی 12 گیتی نورد

گناباد -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 17:00

اتوکار: VIP 2+1
رزروبلیط05157253060و0404همراه09157971829سابقی

16 صندلی خالی

2,600,000 ریال

      تاریخ حرکت