قیمت بلیط اتوبوس گرگان قوچان

شرکت آرتا سبلان شعبه گرگان

گرگان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجنورد, شیروان (خراسان ), قوچان

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 11:30

اتوکار: وی آی پی مانیتور دار

24 صندلی خالی

1,500,000 ریال

شرکت مسافربرى پیک معتمد جرجان

گرگان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

شیروان (خراسان ), بجنورد, قوچان

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 18:45

اتوکار: اسکانیا

24 صندلی خالی

760,000 ریال

شرکت آرتا سبلان شعبه گرگان

گرگان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجنورد, قوچان

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 21:00

اتوکار: اسکانیا

39 صندلی خالی

585,000 ریال

      تاریخ حرکت