قیمت بلیط اتوبوس گرگان تبریز

شرکت همسفر چابکسواران گرگان - پایانه مسافربری

گرگان -> تبریز

شهرهای بین راهی

قزوین, کرج, زنجان, کرج

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 13:00

اتوکار: درسا VIP با مانیتور اختصاصی

17 صندلی خالی

2,300,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران گرگان - پایانه مسافربری

گرگان -> تبریز

شهرهای بین راهی

قزوین, کرج, زنجان, کرج

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 13:00

اتوکار: درسا VIP با مانیتور اختصاصی

17 صندلی خالی

2,300,000 ریال

رويال سفر

گرگان -> تبريز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 13:50

اتوکار: درسا VIP مانيتوردار
مانيتور دار با اينترنت رايگان (تقربي)

14 صندلی خالی

2,300,000 ریال

      تاریخ حرکت