قیمت بلیط اتوبوس همدان اصفهان

تعاونی 7 عدل

همدان -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/09/05 ساعت 13:30

اتوکار: VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / تخت شو، از مسیر ساوه دلیجان08134243030

2 صندلی خالی

1,350,000 ریال

تعاونی 15 ترابر بی تا

همدان -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/09/05 ساعت 23:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، از مسیر(ساوه-دلیجان) هماهنگی (09181082050)داشتن ماسک و 30 دقیقه قبل از حرکت الزامیست.

10 صندلی خالی

1,350,000 ریال

تعاونی 7 عدل

همدان -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/09/05 ساعت 23:40

اتوکار: VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / تخت شو، از مسیر ساوه دلیجان08134243030

9 صندلی خالی

1,350,000 ریال

      تاریخ حرکت