قیمت بلیط اتوبوس هشتپر تهران

شرکت آریا سفرآسیا تالش یوسفی

هشتپر -> تهران

شهرهای بین راهی

رشت

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیا وی آی پی۳۰
مسئول تعاونی 09383480134جهت هماهنگی

5 صندلی خالی

1,130,000 ریال

جهانگشت مهر تالش

هشتپر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 21:45

اتوکار: Scania Maral 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

24 صندلی خالی

1,130,000 ریال

جهانگشت مهر تالش

هشتپر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 22:15

اتوکار: Scania Maral 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

0 صندلی خالی

1,130,000 ریال

      تاریخ حرکت