قیمت بلیط اتوبوس هشتپر تهران

جهانگشت مهر تالش

هشتپر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 21:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

19 صندلی خالی

1,040,000 ریال

جهانگشت مهر تالش

هشتپر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 22:00

اتوکار: Scania Maral 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

870,000 ریال

شرکت آریا سفرآسیا تالش یوسفی

هشتپر -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیا وی آی پی۳۰
مسئول تعاونی 09383480134جهت هماهنگی

5 صندلی خالی

870,000 ریال

      تاریخ حرکت