قیمت بلیط اتوبوس کرج آباده

سير و سفر

کرج -> شيراز

شهرهای بین راهی

آباده

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 18:00

اتوکار: 25 نفره (VIP)

17 صندلی خالی

1,470,000 ریال

سیروسفر ایران کرج

کرج -> شیراز

شهرهای بین راهی

شهرضا, اصفهان, آباده

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 18:00

اتوکار: VIPمارال مانیتوردارـ شارژراختصاصی
سکوی 5-باهر 10 بلیط 1 بلیت رایگان دریافت کنید

19 صندلی خالی

1,470,000 ریال

رويال سفر

کرج -> شيراز

شهرهای بین راهی

آباده

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 18:30

اتوکار: 25 نفره (VIP)

17 صندلی خالی

1,470,000 ریال

      تاریخ حرکت