قیمت بلیط اتوبوس کرج دلیجان

شرکت ايران پيما کرج

کرج -> اصفهان

شهرهای بین راهی

قم, دلیجان

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 11:30

اتوکار: ۲۵نفرهMARAL VIP (با مانیتور و شارژر شخصی)
کد026 - 32734998

14 صندلی خالی

900,000 ریال

شرکت همسفرچابکسواران کرج

کرج -> اصفهان, کاوه,صفه

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان ), پایانه صفه (اصفهان ), دلیجان

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 13:30

اتوکار: MAN MAHAN vipمجهز به مانیتوراختصاصی شارژر اختصاصی
باهر 10سفر یک بلیط رایگان از شرکت همسفر دریافت کنید

13 صندلی خالی

900,000 ریال

پیک صبا- تابان کرج

کرج -> گلپایگان

شهرهای بین راهی

دلیجان

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 14:00

اتوکار: B9 ViP
جایگاه شماره 3

18 صندلی خالی

900,000 ریال

      تاریخ حرکت