قیمت بلیط اتوبوس کرج قروه

شرکت همسفرچابکسواران کرج

کرج -> سنندج

شهرهای بین راهی

همدان, قروه

شنبه

1401/02/31 ساعت 09:30

اتوکار: اسکانیا مارال VIP تخت شوهمراه با پذیرایی

14 صندلی خالی

1,350,000 ریال

شرکت همسفرچابکسواران کرج

کرج -> سنندج

شهرهای بین راهی

قروه

شنبه

1401/02/31 ساعت 21:30

اتوکار: اسکانیا ۳محور مارال وی آی پی همراه با پذیرایی

19 صندلی خالی

1,350,000 ریال

      تاریخ حرکت