قیمت بلیط اتوبوس کرج قروه

شرکت همسفرچابکسواران کرج

کرج -> سنندج

شهرهای بین راهی

همدان, قروه

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 09:30

اتوکار: اسکانیا مارال VIP تخت شوهمراه با پذیرایی
باهر 10سفر یک بلیط رایگان از شرکت همسفر دریافت کنید

10 صندلی خالی

1,030,000 ریال

شرکت همسفرچابکسواران کرج

کرج -> سنندج

شهرهای بین راهی

همدان, قروه

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 21:30

اتوکار: اسکانیا ۳محور مارال وی آی پی همراه با پذیرایی
باهر 10سفر یک بلیط رایگان از شرکت همسفر دریافت کنید

23 صندلی خالی

1,030,000 ریال

شرکت ايران پيما کرج

کرج -> سنندج

شهرهای بین راهی

همدان, قروه

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 22:00

اتوکار: MAN Vip **مانیتورو شارژر اختصاصی
کد026 - 32734998

20 صندلی خالی

1,030,000 ریال

      تاریخ حرکت