قیمت بلیط اتوبوس کرج تایباد

تعاونى شماره 8 لوان نورشعبه کرج

کرج -> تایباد

شهرهای بین راهی

تربت جام

شنبه

1401/02/31 ساعت 13:15

اتوکار: اسی ۴۵۷
09365189461 بهرامی

24 صندلی خالی

1,630,000 ریال

شرکت جهان گشت مهرتعاونی شماره16شعبه کرج

کرج -> تایباد

شهرهای بین راهی

نیشابور

شنبه

1401/02/31 ساعت 14:30

اتوکار: ولوو۴۰ نفره

36 صندلی خالی

1,630,000 ریال

      تاریخ حرکت