قیمت بلیط اتوبوس کرج تایباد

پیک معتمد کرج

کرج -> تایباد

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 12:00

اتوکار: Volvo classicus 2+2

32 صندلی خالی

1,210,000 ریال

شرکت شماره دو پیک معتمد کرج

کرج -> تایباد

شهرهای بین راهی

سبزوار, نیشابور

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 12:00

اتوکار: اسکانیا

36 صندلی خالی

1,270,000 ریال

      تاریخ حرکت