قیمت بلیط اتوبوس شیراز کاراندیش بابل

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> سارئ

شهرهای بین راهی

تهران جنوب, بابل

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 16:30

اتوکار: (VIP)مارال(جدید)کلاس تخت شوباشارژراختصاصی وپذیرایی ویژه هرپنج سفربلیط اینترنتی یک سفررایگان

5 صندلی خالی

2,940,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> گرگان

شهرهای بین راهی

سارئ, بابل

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 16:30

اتوکار: (VIP)مارال(جدید)کلاس تخت شوباشارژراختصاصی وپذیرایی ویژه هرپنج سفربلیط اینترنتی یک سفررایگان

7 صندلی خالی

2,940,000 ریال

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> گرگان

شهرهای بین راهی

سارئ, تهران جنوب, بابل

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 16:30

اتوکار: **SCANIA class VIPتخت شو اسکانیا** وی آی پی ۲۵ نفره*شارژر اختصاصی*
جایگاه شماره 15

19 صندلی خالی

2,940,000 ریال

      تاریخ حرکت