قیمت بلیط اتوبوس پایانه کاراندیش شیراز بیرجند

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بیرجند

شهرهای بین راهی

یزد

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 15:00

اتوکار: تخت شو (VIP)مارال ۲۵نفره
محل سوار شدن پایانه شهید کاراندیش جایگاه شماره 3 / تلفن تماس:09301140404

15 صندلی خالی

2,110,000 ریال

      تاریخ حرکت