قیمت بلیط اتوبوس شیراز کاراندیش اصفهان

تعاوني 4 ميهن نور

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 09:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20 صندلی خالی

1,320,000 ریال

تعاوني 4 ميهن نور

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

پایانه صفه

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 09:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

20 صندلی خالی

1,320,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه

شهرهای بین راهی

اصفهان صفه

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 09:00

اتوکار: (VIP)مارال (جدید) کلاس تخت شوبا مانیتوراختصاصی تشریفاتی وشارژر اختصاصی هر پنج سفر بلیط اینترنتی یک سفر رایگان
امور مشتریان{09172930020} www.bilitland.ir

0 صندلی خالی

1,320,000 ریال

      تاریخ حرکت