قیمت بلیط اتوبوس خمینی شهر بروجرد

ترابر بی تا خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> بروجرد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 15:15

اتوکار: اتوبوس وی آی پی مارال

0 صندلی خالی

1,100,000 ریال

ترابر بی تا خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> بروجرد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 18:45

اتوکار: اتوبوس مارال تک30

9 صندلی خالی

895,000 ریال

      تاریخ حرکت