قیمت بلیط اتوبوس خرم آباد پایانه غرب تهران

شرکت رویال سفر خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 10:30

اتوکار: وی آی پی تخت شو ۲۵نفره
خرم آباد ترمینال شرق مسافربری رویال سفرایرانیان تلفن 06633301800

5 صندلی خالی

1,560,000 ریال

شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 10:30

اتوکار: vip/مانیتوردار/اینترنت رایگان
باطرح فاصله گذاری 17 نفر

9 صندلی خالی

1,560,000 ریال

شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 10:30

اتوکار: vip/مانیتوردار/اینترنت رایگان
باطرح فاصله گذاری 17 نفر

9 صندلی خالی

1,560,000 ریال

      تاریخ حرکت