بلیط اتوبوس کنارک و شماره شرکت های مسافربری ترمینال کنارک

ترمینال پایانه کنارک

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه کنارک05435382494