بلیط اتوبوس کوهدشت تهران

شرکت شماره هشت لوان نور کوهدشت

کوهدشت (لرستان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 22:00

اتوکار: مارال ۴۴ نفره
خیابان امام نبش خیابان فردوسی تعاونی 8 تلفن تماس 06632623578-06632623333

4 صندلی خالی

1,050,000 ریال

آرتا نوین گشت لرستان

کوهدشت (لرستان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 22:30

اتوکار: VIP 2+1

20 صندلی خالی

1,800,000 ریال

شرکت شماره هشت لوان نور کوهدشت

کوهدشت (لرستان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 22:30

اتوکار: مارال ۴۴ نفره
خیابان امام نبش خیابان فردوسی تعاونی 8 تلفن تماس 06632623578-06632623333

15 صندلی خالی

1,050,000 ریال

      تاریخ حرکت