قیمت بلیط اتوبوس محمودآباد تهران

شرکت شماره یک محمودآباد

محمودآباد (مازندران ) -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 18:30

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره

1 صندلی خالی

975,000 ریال

شرکت شماره یک محمودآباد

محمودآباد (مازندران ) -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 23:59

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره

0 صندلی خالی

975,000 ریال

      تاریخ حرکت