قیمت بلیط اتوبوس ماهشهر کرج

شرکت ترابر بی تا نمایندگی ماهشهر

ماهشهر -> کرج

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 19:00

اتوکار: اسکانیا vip تخت شو-همراه با شارژر اختصاصی
09165240337-06152380509

0 صندلی خالی

2,860,000 ریال

شرکت ترابر بی تا نمایندگی ماهشهر

ماهشهر -> کرج

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 19:00

اتوکار: اسکانیا vip تخت شو-همراه با شارژر اختصاصی
09165240337-06152380509

0 صندلی خالی

2,860,000 ریال

شرکت ترابر بی تا نمایندگی ماهشهر

ماهشهر -> کرج

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 19:00

اتوکار: اسکانیا vip تخت شو-همراه با شارژر اختصاصی
09165240337-06152380509

0 صندلی خالی

2,860,000 ریال

      تاریخ حرکت