بلیط اتوبوس مراغه و شماره شرکت های مسافربری ترمینال مراغه

ترمینال پایانه مراغه

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه مراغه04137457010-
میهن نور مراغه _ تعاونی 404137457010 - داخلی 21
شرکت آذربایجان مراغه04137457010 - داخلی 22-
راه پیما مراغه _ تعاونی 904137457010 - داخلی 3109144211723 - 09149228805
09144211723 - 09149228805