بلیط اتوبوس مریوان و شماره شرکت های مسافربری ترمینال مریوان

ترمینال پایانه مریوان

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه مریوان0873452304009182007781
09182007781
ایران پیما مریوان (تعاونی۱)0873452304009182007781
09182007781
پیک صبا مریوان (تعاونی ۱۷)0873452304009182007781
09182007781
دیدارسیر گیتی مریوان0873452304009182007781
09182007781
گلدشت زریبار تعاونی 10