قیمت بلیط اتوبوس مریوان تهران

گلگشت زریبار مریوان

مريوان -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 18:30

اتوکار: مارال تک صندلی 25 نفره

25 نفره، 14 صندلی خالی

1,900,000 ریال

گلگشت زریبار مریوان

مريوان -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 19:00

اتوکار: مارال تک صندلی 25 نفره

25 نفره، 12 صندلی خالی

1,900,000 ریال

گلگشت زریبار مریوان

مريوان -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 19:30

اتوکار: مارال تک صندلی 25 نفره مانیتوردار

25 نفره، 7 صندلی خالی

1,900,000 ریال

      تاریخ حرکت