بلیط اتوبوس مریوان تهران

گلگشت زریبار مریوان

مريوان -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 17:30

اتوکار: مارال تک صندلی25نفره

25 نفره، 20 صندلی خالی

1,900,000 ریال

گلگشت زریبار مریوان

مريوان -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 18:30

اتوکار: مارال تک صندلی25نفره

25 نفره، 22 صندلی خالی

1,900,000 ریال

اتوبوسرانی مریوان

مریوان -> تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 19:00

اتوکار: مارال 25 صندلی شارژر دار

25 نفره، 13 صندلی خالی

1,900,000 ریال

1,805,000 ریال

      تاریخ حرکت