قیمت بلیط اتوبوس مریوان تهران

اتوبوسرانی مریوان

مریوان -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 18:00

اتوکار: مارال 25 نفره

25 نفره، 10 صندلی خالی

1450000 ریال

1305000 ریال
گلگشت زریبار مریوان

مريوان -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 18:30

اتوکار: وی آی پی مارال تک صندلی 25 نفره

25 نفره، 20 صندلی خالی

1450000 ریال

گلگشت زریبار مریوان

مريوان -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 19:00

اتوکار: وی آی پی مارال تک صندلی 25 نفره مانیتوردار

25 نفره، 19 صندلی خالی

1450000 ریال

      تاریخ حرکت