قیمت بلیط اتوبوس مشهد گرگان

رویال سفر ایرانیان

مشهد (خراسان ) -> چالوس

شهرهای بین راهی

گرگان

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 15:00

اتوکار: VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، 09155778868 وولایتی

1 صندلی خالی

1,790,000 ریال

تعاونی 2 پیک معتمد

مشهد (خراسان ) -> آمل

شهرهای بین راهی

گرگان

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 15:30

اتوکار: Scania VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، فرامرزنیا09156522404 جایگاه 3

1 صندلی خالی

1,790,000 ریال

تعاونی 2 پیک معتمد

مشهد (خراسان ) -> آمل

شهرهای بین راهی

گرگان

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 17:00

اتوکار: Scania classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، فرامرزنیا09156522404 جایگاه 3

19 صندلی خالی

910,000 ریال

      تاریخ حرکت