قیمت بلیط اتوبوس مشهد گرگان

سیروسفر ایران

مشهد (خراسان ) -> گرگان

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/02/31 ساعت 05:00

اتوکار: Scania 2+2

33 صندلی خالی

910,000 ریال

سیروسفر ایران

مشهد (خراسان ) -> گرگان

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/02/31 ساعت 06:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

17 صندلی خالی

1,790,000 ریال

شماره دو پیک معتمد

مشهد (خراسان ) -> گرگان

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/02/31 ساعت 06:30

اتوکار: Scania classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، قنبری09151069026

40 صندلی خالی

910,000 ریال

      تاریخ حرکت