قیمت بلیط اتوبوس نهاوند تهران

ترابربی تا نهاوند

نهاوند (همدان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

ترابربی تا نهاوند

نهاوند (همدان ) -> شهریار

شهرهای بین راهی

پایانه غرب (آزادی)

شنبه

1400/09/13 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

ترابربی تا نهاوند

نهاوند (همدان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 22:30

اتوکار: VIP 2+1

24 صندلی خالی

1,000,000 ریال

      تاریخ حرکت