بلیط اتوبوس نیشابور تهران

تعاونی 7 عدل

نیشابور -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 17:00

اتوکار: Hyundai 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، کرج تهران مدیریت طوسی 09153522764

9 صندلی خالی

2,200,000 ریال

آسيا سفر

نیشابور -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 19:00

اتوکار: Scania 2+1 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، وی ای پی اسکانیا تعدادصندلی 32 نفرمقصدنهایی مشکین دشت تلفن 42222007 9159202422 تیجانی

17 صندلی خالی

1,900,000 ریال

آسيا سفر

نیشابور -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، وی ای پی اسکانیا تعدادصندلی 25 نفرمجهزبه صندلی تخت شوتلفن 42222007 9159202422 تیجانی

13 صندلی خالی

2,100,000 ریال

      تاریخ حرکت