قیمت بلیط اتوبوس نور تهران

شرکت شماره یک نور

نور -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 23:55

اتوکار: تک صندلی ۲۵ نفره
توجه مهم :امکان سوار شدن بین راهی وجود ندارد.

3 صندلی خالی

1,080,000 ریال

شماره یک رویان

رویان (مازندران ) -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 23:55

اتوکار: وی آی پی ولوو۲۵ نفره

8 صندلی خالی

1,080,000 ریال

      تاریخ حرکت