قیمت بلیط اتوبوس نورآباد لرستان تهران

پیک صبا نورآباد لرستان

ترمینال دلفان (نورآباد) -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال

15 صندلی خالی

1,100,000 ریال

پیک صبا نورآباد لرستان

ترمینال دلفان (نورآباد) -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس درسا

14 صندلی خالی

1,100,000 ریال

پیک صبا نورآباد لرستان

ترمینال دلفان (نورآباد) -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 23:20

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

44 صندلی خالی

700,000 ریال

      تاریخ حرکت