بلیط اتوبوس نورآباد لرستان تهران

شرکت دلفان سیر نماینده ایران پیما

نورآباد (لرستان ) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

اراک, قم

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 21:45

اتوکار: مارال۴۴نفره
مارال 44نفره

0 صندلی خالی

950,000 ریال

پیک صبا نورآباد لرستان

ترمینال دلفان (نورآباد) -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

26 صندلی خالی

950,000 ریال

پیک صبا نورآباد لرستان

ترمینال دلفان (نورآباد) -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 22:45

اتوکار: اتوبوس درسا

14 صندلی خالی

1,550,000 ریال

      تاریخ حرکت