قیمت بلیط اتوبوس نورآباد لرستان تهران

پیک صبا نورآباد لرستان

ترمینال دلفان (نورآباد) -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 21:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

28 صندلی خالی

950,000 ریال

پیک صبا نورآباد لرستان

ترمینال دلفان (نورآباد) -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 22:45

اتوکار: اتوبوس درسا

15 صندلی خالی

1,550,000 ریال

پیک صبا نورآباد لرستان

ترمینال دلفان (نورآباد) -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 23:20

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

31 صندلی خالی

950,000 ریال

      تاریخ حرکت