بلیط اتوبوس قایم شهر و شماره شرکت های مسافربری ترمینال قایم شهر

ترمینال پایانه قائمشهر

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
رویال سفر قائمشهر01142250718-
ترمینال پایانه قائمشهر01142250718-