قیمت بلیط اتوبوس قشم شیراز

گیتی پیما قشم

ترمینال درگهان -> شیراز

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس مارال مانیتوردار با شارز اختصاصی

19 صندلی خالی

1,520,000 ریال

1,216,000 ریال
گیتی پیما قشم

ترمینال درگهان -> شیراز

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس مارال مانیتوردار با شارز اختصاصی

19 صندلی خالی

1,520,000 ریال

1,216,000 ریال
شرکت لوان نور قشم

قشم -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

جهرم, لطیفی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 09:30

اتوکار: مارال وی آی پی
حرکت از پایانه درگهان 09170651020

8 صندلی خالی

1,500,000 ریال

1,350,000 ریال

      تاریخ حرکت