قیمت بلیط اتوبوس قم بهشهر

تعاونی 11 آریا سفر

مرکزی قم -> بهشهر

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1401/07/12 ساعت 08:30

اتوکار: Scania 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، 09100567417مرزوکی

29 صندلی خالی

1,150,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور

مرکزی قم -> بهشهر

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1401/07/12 ساعت 08:40

اتوکار: Scania 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، 09100567417مرزوکی

15 صندلی خالی

1,150,000 ریال

      تاریخ حرکت