قیمت بلیط اتوبوس قوچان تهران

شماره یک قوچان (ایران پیما)

قوچان -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 16:30

اتوکار: VIP 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، مدیریت حیاتی 05147224994-09357513038

22 صندلی خالی

1,600,000 ریال

تعاونی 2 پیک معتمد

قوچان -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، مدیریت کیان مهر09155811309.05147226042

25 صندلی خالی

1,600,000 ریال

شماره 15 ترابربیتا قوچان

قوچان -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، تعاونی 15 مدیریت رهنما 09150075026

19 صندلی خالی

1,600,000 ریال

      تاریخ حرکت