قیمت بلیط اتوبوس رشت تهران

شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

رشت -> پایانه غرب (تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی ۲۵نفره/تخت شو.

0 صندلی خالی

1,057,000 ریال

شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

رشت -> پایانه غرب (تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 20:30

اتوکار: اسکانیا وی ای پی۳۲نفره

0 صندلی خالی

919,000 ریال

شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

رشت -> پایانه غرب (تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیا وی ای پی۳۲نفره

1 صندلی خالی

919,000 ریال

      تاریخ حرکت