قیمت بلیط اتوبوس رشت تهران

شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

رشت -> پایانه غرب (تهران)

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 09:00

اتوکار: VOLVO VIP B9 ۲۵
شاهین گیلان تعاونی 15

3 صندلی خالی

813,000 ریال

شرکت سفرگستر ایرانیان نماینده رشت

رشت -> تهران

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 09:30

اتوکار: اسکانیا تخت شو ۲۹ نفره

8 صندلی خالی

813,000 ریال

شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

رشت -> پایانه غرب (تهران)

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی۳۲نفره
شاهین گیلان تعاونی 15

17 صندلی خالی

707,000 ریال

      تاریخ حرکت