قیمت بلیط اتوبوس سنندج اصفهان

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> اصفهان

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/09/05 ساعت 19:30

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 9 صندلی خالی

1,850,000 ریال

ﺗﻌﺎوﻧﯽ 1 سنندج (ایران پیما)

سنندج -> اصفهان

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/09/05 ساعت 20:30

اتوکار: مارال تخت شو 25 نفره

25 نفره، 11 صندلی خالی

1,850,000 ریال

      تاریخ حرکت