قیمت بلیط اتوبوس سنندج اصفهان

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> اصفهان

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 19:30

اتوکار: مارال تخت شو 25 نفره

25 نفره، 18 صندلی خالی

1420000 ریال

ﺗﻌﺎوﻧﯽ 1 سنندج (ایران پیما)

سنندج -> اصفهان

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 20:30

اتوکار: اسکانیا تخت شو 25 نفره

25 نفره، 19 صندلی خالی

1420000 ریال

      تاریخ حرکت