قیمت بلیط اتوبوس سقز تهران

تعاونی 8 سقز (لوان نور سقز)

سقز -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 20:30

اتوکار: ولووتی ايکس
ولوو تی ایکس - نهویه مطبوع - ضد عفونی شده با رعایت پروتکل بهداشتی تلفن رزرو :08736241848/09196226568/08736248888/09180560230

42 نفره، 0 صندلی خالی

910,000 ریال

سیر و سفر سقز (تعاونی 15 سقز)

سقز -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 20:30

اتوکار: ولوو تی ایکس 42 صندلی

42 نفره، 35 صندلی خالی

910,000 ریال

تعاونی 8 سقز (لوان نور سقز)

سقز -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 21:30

اتوکار: ولووتی ايکس
اتوبوس ولوو تی ایکس-تهویه مطبوع-برق 220 ولت-با رعایت پروتکل بهداشتی- تلفن رزرو:08736248888-08736241848

42 نفره، 34 صندلی خالی

910,000 ریال

      تاریخ حرکت