قیمت بلیط اتوبوس ساری شاهرود

شماره یک ساری ایرانپیما

سارئ -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/02/31 ساعت 08:30

اتوکار: ولووبی ۷

0 صندلی خالی

520,000 ریال

شماره یک ساری ایرانپیما

سارئ -> سبزوار

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان )

شنبه

1401/02/31 ساعت 13:30

اتوکار: وی ای پی تخت شو

3 صندلی خالی

1,070,000 ریال

      تاریخ حرکت