قیمت بلیط اتوبوس ساری تهران

شرکت پرتوسیر ایرانیان

سارئ -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 11:15

اتوکار: وی ای پی تخت شو مانیتوردار

1 صندلی خالی

1,500,000 ریال

میهن نور ساری پایانه دولت

پایانه دولت -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 13:50

اتوکار: اتوبوس مانیتوردار

0 صندلی خالی

1,060,000 ریال

ترابر بی تا ساری تعاونی 15 پایانه دولت

پایانه دولت -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی اسکانیا

0 صندلی خالی

1,060,000 ریال

      تاریخ حرکت