قیمت بلیط اتوبوس ساری تهران

شماره یک ساری ایرانپیما

سارئ -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/09/05 ساعت 23:55

اتوکار: وی ای پی تخت شو

0 صندلی خالی

1,070,000 ریال

ترابر بی تا ساری تعاونی 15 پایانه دولت

پایانه دولت -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/09/05 ساعت 23:59

اتوکار: اتوبوس وی ای پی تخت شو بی9 شارژر دار

7 صندلی خالی

1,060,000 ریال

شرکت شماره هفت عدل ساری

سارئ -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/09/05 ساعت 23:59

اتوکار: ولوو۴۰نفره

10 صندلی خالی

700,000 ریال

      تاریخ حرکت