قیمت بلیط اتوبوس ساری تهران

همسفر چابکسواران ساری

سارئ -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1400/09/13 ساعت 16:30

اتوکار: درسا وی آی پی /ماننیتورداراز جاده فیروز کوه

4 صندلی خالی

820,000 ریال

همسفر چابکسواران ساری

سارئ -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1400/09/13 ساعت 16:30

اتوکار: درسا وی آی پی /ماننیتورداراز جاده فیروز کوه

4 صندلی خالی

860,000 ریال

شرکت پرتوسیر ایرانیان

سارئ -> اصفهان

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1400/09/13 ساعت 17:00

اتوکار: وی ای پی تخت شو مانیتوردار

19 صندلی خالی

820,000 ریال

779,000 ریال

      تاریخ حرکت