قیمت بلیط اتوبوس ساوه تهران

سفر گستر ساوه

ساوه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 07:30

اتوکار: classicus 2+2

0 صندلی خالی

260,000 ریال

سفر گستر ساوه

ساوه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 08:30

اتوکار: classicus 2+2

14 صندلی خالی

260,000 ریال

سفر گستر ساوه

ساوه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 10:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

260,000 ریال

      تاریخ حرکت