قیمت بلیط اتوبوس ساوه تهران

سفر گستر ساوه

ساوه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 11:30

اتوکار: classicus 2+2

20 صندلی خالی

350,000 ریال

سفر گستر ساوه

ساوه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 13:00

اتوکار: classicus 2+2

3 صندلی خالی

350,000 ریال

سفر گستر ساوه

ساوه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 14:30

اتوکار: classicus 2+2

15 صندلی خالی

350,000 ریال

      تاریخ حرکت