بلیط اتوبوس شبستر تهران

سیروسفر ایران

شبستر -> پایانه بیهقی

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 21:31

اتوکار: Scania VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / تخت شو
امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / تخت شو

16 صندلی خالی

1,860,000 ریال

سیروسفر ایران

شبستر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 22:00

اتوکار: MAN VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / تخت شو
امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / تخت شو

18 صندلی خالی

1,860,000 ریال

عصرايران

شبستر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 22:20

اتوکار: MAN VIP 2+1 / پذیرایی / اینترنت / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / تخت شو، تماس041/42421464

18 صندلی خالی

1,860,000 ریال

      تاریخ حرکت