قیمت بلیط اتوبوس شهرکرد تهران

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم, تهران

شنبه

1401/02/31 ساعت 09:30

اتوکار: ماهان( V.I.P )مجهز به شارژر+ مانیتور اختصاصی
برگشت ازهمسفرچابکسواران (جنوب)تهران02155185430

1 صندلی خالی

1,470,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم, تهران

شنبه

1401/02/31 ساعت 09:30

اتوکار: ماهان( V.I.P )مجهز به شارژر+ مانیتور اختصاصی
برگشت ازهمسفرچابکسواران (جنوب)تهران02155185430

1 صندلی خالی

1,470,000 ریال

شرکت رویال سفر شهرکرد

شهرکرد -> کرج

شهرهای بین راهی

قم, پایانه غرب(تهران)

شنبه

1401/02/31 ساعت 10:00

اتوکار: مارال V I P مانیتوردار باشارژاختصاصی همراه با پک بهداشتی

10 صندلی خالی

1,470,000 ریال

      تاریخ حرکت