قیمت بلیط اتوبوس شهرکرد تربت حیدریه

شرکت گیتی پیما شهرکرد

شهرکرد -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

طبس, فردوس (خراسان ), تربت حیدریه

شنبه

1401/02/31 ساعت 13:30

اتوکار: اســکـانـیا مــارال ویــژه (۴۴ نفره)

11 صندلی خالی

1,820,000 ریال

شرکت گیتی پیما شهرکرد

شهرکرد -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

طبس, فردوس (خراسان ), تربت حیدریه

شنبه

1401/02/31 ساعت 15:00

اتوکار: مــارال V i P تخت شو ۲۵ نفره
03832270013

0 صندلی خالی

2,600,000 ریال

      تاریخ حرکت