قیمت بلیط اتوبوس شهرکرد تربت حیدریه

شرکت گیتی پیما شهرکرد

شهرکرد -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

طبس, فردوس (خراسان ), تربت حیدریه

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 13:30

اتوکار: اســکـانـیا مــارال ویــژه(۴۴نـفـره)
شرکت گیتی پیما شهرکرد تلفن رزرو -03832270013

32 صندلی خالی

1,300,000 ریال

شرکت گیتی پیما شهرکرد

شهرکرد -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

طبس, فردوس (خراسان ), تربت حیدریه

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 15:00

اتوکار: دُرسـا VIP تـخـت شـو با شـارژراخـتـصاصی{مـوبایل}۲۵نـفـره
گیتی پیما ایران - 03832270013

16 صندلی خالی

2,000,000 ریال

      تاریخ حرکت