قیمت بلیط اتوبوس شهرضا شیراز

ایران پیما شهرضا

ترمینال شهرضا -> شیراز (فارس)

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/02/31 ساعت 09:45

اتوکار: اتوبوس وی آی پی25

0 صندلی خالی

1,180,000 ریال

سیروسفر شهرضا

ترمینال شهرضا -> شیراز

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/02/31 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس مارال25 vip

0 صندلی خالی

1,180,000 ریال

ایران پیما شهرضا

ترمینال شهرضا -> شیراز (فارس)

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/02/31 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی25

4 صندلی خالی

1,180,000 ریال

      تاریخ حرکت