قیمت بلیط اتوبوس شهرضا شیراز

سیروسفر شهرضا

ترمینال شهرضا -> شیراز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 23:15

اتوکار: اتوبوس درساvipمانیتور شخصی

2 صندلی خالی

1,180,000 ریال

ایران پیما شهرضا

ترمینال شهرضا -> شیراز (فارس)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 23:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی مانیتوردار

6 صندلی خالی

1,180,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرضا

شهرضا -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 23:40

اتوکار: مارال مانیتور شخصی

4 صندلی خالی

1,180,000 ریال

      تاریخ حرکت