قیمت بلیط اتوبوس شیراز بندرعباس

تعاونی 15 ترابر بی تا فارس - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 16:00

اتوکار: تک صندلیVIP تخت شو(رویال کلاس)(با رعایت نکات بهداشتی
جایگاه 24

19 صندلی خالی

1,250,000 ریال

آسیا سفر شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 16:00

اتوکار: ولوو بی۱۲
جایگاه 11

32 صندلی خالی

690,000 ریال

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> میناب

شهرهای بین راهی

بندرعباس

شنبه

1400/09/13 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

28 صندلی خالی

690,000 ریال

      تاریخ حرکت