قیمت بلیط اتوبوس شیراز کنگان

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرکنگان

شهرهای بین راهی

جم

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 13:00

اتوکار: تمام تخت شو با مانیتوراختصاصی وای فای رایگان و شارژر اختصاصی
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

1 صندلی خالی

1,300,000 ریال

آسیا سفر شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> کنگان (بوشهر)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 14:30

اتوکار: VIPتک صندلی تخت شو
جایگاه 11

8 صندلی خالی

1,300,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> دیر

شهرهای بین راهی

کنگان

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 18:00

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

0 صندلی خالی

1,300,000 ریال

      تاریخ حرکت